درباره من :)
WeiredVillage Created On Neocities!

سازنده و خلق کننده اصلی : @null_admin_orgws

منبع گیف ها و عکس ها : گوگل :/

اهنگ ها : Swordiego

کانال تلگرامی سایت : @weird_village_org

**همیشه شاد باشید**